Thursday, February 22, 2007

SONDAJ WBT

Proiectul pilot Leonardo da Vinci RO/02/B/F/PP 141053 are ca temă dezvoltarea unei resurse on-line de informare si instruire a formatorilor in spaţiul virtual - “web-based trainers” (WBT). În această fază a proiectului, realizăm un sondaj de opinie care are drept scop furnizarea de informaţii necesare adaptării programului de formare WBT la nevoile, aspiraţiile, experienţa anterioară a celor care doresc să se formeze ca WBT-isti. În acest sens vă solicităm colaborarea la aplicarea acestui chestionar, răspunzând la întrebările de mai jos. Menţionând că informaţiile obţinute vor fi utilizate doar în scopuri statistice, vă garantăm totodată confidenţialitatea răspunsurilor dumneavoastră.

G. Experienţă în e-learning


G.1 Cum apreciaţi experienţa dvs. în domeniul e-learning?
 • bogată
 • suficientă
 • incipientă x
 • nu pot aprecia

G.2 De câţi ani aţi activaţi în domeniul e-learning?
 • de peste 5 ani
 • între 3 şi 5 ani
Notă: cei care au ales ultima varianta trec direct la întrebarea P.1.
 • între 1 şi 3 ani x
 • mai puţin de 1 an
 • deloc

G.3 În care dintre sferele de competenţă alăturate aţi fi dispus să vă împărtăşiţi experienţa
 • competenţe pedagogice x
 • competenţe IT x
 • competenţe de e-tutoriat
 • competenţe manageriale de implementare a unui sistem e-learning
 • de altă natură, care anume….

D. Dificultăţi în e-learning

D.1 Aţi întâmpinat dificultăţi în e-learning?
 • Da x
 • Nu
Notă: cei care au ales varianta „Nu” trec direct la întrebarea P.1.


D.2 De ce natură au fost aceste dificultăţi?
 • administrativă (de organizare) x
 • tehnică (problema tehnologiei) x
 • legislativă
 • culturală
 • didactică/ pedagogică x
 • de altă natură, care anume….

D.3 Dacă aţi ales aspectele administrative, vă rugăm să detaliaţi care au fost dificultăţile cu care v-aţi confruntat.
 • fonduri insuficiente pentru a dezvolta un sistem e-learning
 • absenţa strategiilor şi politicilor de e-learning x
 • absenţa preocupărilor privind formarea prin e-learning
 • strategia de resurse umane xxx
 • absenţa unor canale de comunicarea clare, accesibile
 • climat nefavorabil x
 • blocarea accesului la informaţie x
 • de altă natură, care anume….

D.4 Dacă aţi ales aspectele legate de tehnologie, vă rugăm să detaliaţi care au fost dificultăţile cu care v-aţi confruntat.
 • acces Internet x
 • lărgimea de bandă
 • echipamente neperformante
 • incompatibilitate hard-soft
 • de altă natură, care anume…. Soft deosebit de scump (AEL). Servicii „pe hartie” platite cu bani grei care puteau dota multe alte scoli.

D.5 Dacă aţi ales aspectele legislative, vă rugăm să detaliaţi care au fost dificultăţile cu care v-aţi confruntat.
 • legislaţie inexistentă sau insuficientă în domeniu
 • legi restrictive în domeniu
 • aspecte juridice de copyright
 • de altă natură, care anume….

D.6 Dacă aţi ales aspectele culturale, vă rugăm detaliaţi care au fost dificultăţile cu care v-aţi confruntat. discriminare de gen (M/F)
 • discriminări etnice /rasiale / religioase
 • discriminări de vârstă
 • discriminare faţă de persoanele cu dizabilităţi
 • diferenţe de reprezentare între culturi, legate de finalităţile educaţionale
 • diferenţe de reprezentare între culturi, legate de învăţare şi relaţia profesor-student
 • de altă natură, care anume….

D.7 Dacă aţi ales aspectele pedagogice, vă rugăm să detaliaţi care au fost dificultăţile cu care v-aţi confruntat.
 • înţelegerea termenilor şi utilizarea limbajului specific
 • accesibilitatea redusă la resurse informaţionale
 • aplicarea cunoştinţelor în situaţii practice
 • trecere de la pedagogia tradiţională la pedagogia e-learning
 • cumulul de probleme pedagogice şi tehnice
 • de altă natură, care anume…. Profesorii nu sunt initiati in lucrul pe calculator si nu accepta sa se instruiasca (din jena sau din comoditate), crezand ca supervizarea in e-learning este obligatia colegilor de informatica.

P. Nevoi de formare: arii tematice

P.1 Care dintre ariile tematice ale domeniului „Proiectare Didactică”, prezentate alăturat, aţi dori să fie mai amplu tratate, pentru a răspunde astfel nevoilor dumneavoastră de formare? identificarea constrângerilor şi a riscurilor cursurilor web-based
 • stabilirea obiectivelor cursului web-based
 • selectarea tematicii cursului web-based
 • stabilirea strategiilor de instruire specifice e-learning x
 • integrarea evaluării în schema de curs x
 • altele, care anume….

P.2 Care dintre ariile tematice ale domeniului „Elaborarea cursului web”, prezentate alăturat, aţi dori să fie mai amplu tratate, pentru a răspunde astfel nevoilor dumneavoastră de formare? operaţionalizarea obiectivelor cursului web-based
 • structurarea şi organizarea conţinutului ştiinţific
 • elaborarea şi integrarea tuturor elementelor (informaţie, aplicaţii, autoevaluare, multimedia) într-o unitate de învăţare x
 • prezentarea aceluiaşi mesaj în forme diferite
 • îmbunătăţirea cursului ca urmare a unor feedback-uri multiple x
 • altele, care anume….

P.3 Care dintre ariile tematice ale domeniului „Sistemul de evaluare”, prezentate alăturat, aţi dori să fie mai amplu tratate, pentru a răspunde astfel nevoilor dumneavoastră de formare? stabilirea scopului evaluării şi a obiectivelor învăţării ce vor fi evaluate x
 • elaborarea itemilor pentru evaluarea rezultatelor învăţării x
 • elaborarea şi utilizarea criteriilor de evaluare a cursului web-based x
 • analiza rezultatelor diverselor aspecte ale evaluării x
 • altele, care anume….

P.4 Care dintre ariile tematice ale domeniului „E-Tutoriat”, prezentate alăturat, aţi dori să fie mai amplu tratate, pentru a răspunde astfel nevoilor dumneavoastră de formare?
 • leadership x
 • managementul grupului virtual x
 • facilitarea învăţării x
 • facilitarea dezvoltării personalităţii studentului x
 • dezvoltarea propriei cariere x
 • altele, care anume….
P.5 Care dintre ariile tematice ale domeniului „Dezvoltarea resurselor multimedia interactive”, prezentate alăturat, aţi dori să fie mai amplu tratate, pentru a răspunde astfel nevoilor dumneavoastră de formare?
 • utilizare de software specializat pentru procesarea datelor şi a textelor
 • utilizare de software specializat pentru programare
 • utilizare de software specializat pentru procesare multimedia (creare de elemente grafice, audio, video, animaţii)
 • implementarea cursului web-based (authorware) x
 • altele, care anume….

P.6 Care dintre ariile tematice ale domeniului „Utilizarea echipamentului multimedia pentru comunicare”, prezentate alăturat, aţi dori să fie mai amplu tratate, pentru a răspunde astfel nevoilor dumneavoastră de formare?
 • instalarea, utilizarea şi întreţinerea echipamentului hardware
 • utilizarea instrumentelor Internet de comunicare
 • utilizarea echipamentelor multimedia pentru transmisia de date
 • altele, care anume….
O. Nevoi de formare: training

O.1 Dacă intenţionaţi să deveniţi WBT, în care dintre subdomeniile alăturate şi care ţin de pregătirea pedagogică aţi dori să vă perfecţionaţi?
 • învăţarea la adulţi x pedagogia diferenţelor x
 • pedagogia comunicării în e-learning tutoriatul x
 • psihologia personalităţii adulţilor pedagogie pentru e-learning x
 • psihopedagogia persoanelor cu nevoi speciale
 • altele, care anume….
 • nu-mi dau seama/ nu pot răspunde

O.2 Dacă intenţionaţi să deveniţi WBT, în care dintre subdomeniile alăturate şi care ţin de pregătirea tehnică aţi dori să vă perfecţionaţi?
 • tehnologia informaţiei în educaţie x
 • baze ale utilizării PC
 • utilizare Internet şi managementul web-site x
 • proiectare web şi utilizare de instrumente pentru pagini web x
 • instrumente grafice şi de animaţie x
 • introducere în tehnologia „Streaming” x
 • software educaţional x
 • altele, care anume….
 • nu-mi dau seama/ nu pot răspunde
T. Nevoi de formare speciale

T.1 Credeţi că ar fi necesară abordarea unor alte tematici legate de domeniile alăturate?
 • da
 • nu
 • nu-mi dau seama / nu pot răspunde
 • comunicarea interculturală
 • legislaţia specifică e-learning
 • managementul sistemelor e-learning x
 • funcţionarea comunităţii virtuale x

T.2 Precizaţi nivelul de interes în formarea dvs pentru instruirea web-based a persoanelor cu dizabilităţi.
 • deloc
 • mediu
 • redus x
 • mare

T.3 Dacă aveţi interes, precizaţi în care dintre direcţiile alăturate.
 • persoane cu dizabilităţi şi nevoile acestora
 • metode pedagogice specifice
 • tehnologii şi instrumente Internet specifice x
 • altele, care anume….

I.
Comunitate virtuală

I.1 Sunteţi membru al vreunei comunităţi virtuale ?
 • Da x
 • Nu
Notă: întrebările I2-I4 se adresează celor care au răspuns DA la întrebarea I1

I.2 Care dintre următoarele instrumente de comunicare preferaţi să le utilizaţi în cadrul comunităţii virtuale?
 • forum
 • chat
 • email x
 • weblog xx
 • altele, care anume…. lista de discutii

I.3 Participaţi la forumuri/ chaturi pe Internet?
 • Da x
 • Nu

I.4 Din experienţa acumulată, această participare a fost utilă în formarea dumneavoastră ?
 • Da x
 • Nu
I.4 Aţi accesat pe Internet/Intranet, cursuri de formare de tip e-learning ?
 • Da x
 • Nu

I.5 În ce limbă aţi dori să se desfăşoare activitatea de tip e-learning ?
 • limba maternă xx
 • limba engleză x
 • limba maternă şi limba engleză, în funcţie de situaţie x
 • oricare dintre acestea
N. Nevoi de informare

N.1 Nevoia dumneavoastră de informare generală este orientată în principal spre obţinerea de informaţii legate de (alegeţi max.2 variante de răspuns)
 • bune practici in e-learning x
 • cunoaşterea tendinţelor în e-learning x
 • proiectele europene în e-learning
 • politicile/ iniţiativele în e-learning
 • alt domeniu, anume.....

N.2 Nevoia dumneavoastră de informare specifică este orientată în principal spre obţinerea de informaţii legate de (alegeţi max.2 variante de răspuns)
 • prezentare de carte
 • softuri educaţionale x
 • studii, articole, cercetări
 • prezentare de evenimente x
 • alt domeniu, anume.....
A. Atitudini

A.1 Vă rugăm să indicaţi care dintre trăsăturile enumerate alăturat le consideraţi ca definitorii pentru un WBT-ist?
 • atitudine reflexivă şi autoreflexivă x
 • încredere în sine
 • viziune integratoare (weltanschaung) x
 • direcţionare, orientarea conform unor valori fundamentale
 • deschidere spre noi experienţe x
 • orientare spre cooperare x
 • respect pentru dreptul individului
 • înţelegerea celuilalt
 • implicare personală
 • atitudine democratica în interacţiune
 • nu-mi dau seama / nu pot răspunde
Z. Date personale

Z.1 Gen Masculin x Feminin

Z.2 Vârsta. Notă: marcaţi numărul tăind cifrele corespunzătoare în cele două rânduri alăturate. zeci de ani 0 1 2 3 4 6 7 8 9
ani 0 1 2 4 5 6 7 8 9

Z.3 Ultima formă de învăţământ absolvită
 • liceu
 • facultate
 • studii de perfecţionare/ specializare postuniversitară x
 • studii doctorale
 • studii postdoctorale
 • altă formă, anume.....

Z.4 Pregătirea în domeniu pedagogic, recunoscute instituţional x
 • pedagogic,
 • informal
 • IT,
 • recunoscut instituţional x IT,
 • informal

Z.5 Domeniul de activitate profesională
 • ştiinţe exacte şi ale naturii x medicina
 • studii tehnice, inginerie arte
 • informatica x literatura
 • politica economie, finanţe
 • management, marketing, publicitate
 • ştiinţele umaniste (sociologie, psihologie, pedagogie, antropologie), istoria
 • alt domeniu, anume.....

Z.6 Tipul instituţiei în care activaţi
 • universitate
 • liceu x
 • şcoală generală
 • companie privată de training
 • companie IT
 • altă categorie, anume..... Casa Corpului Didactic
Vă mulţumim pentru timpul acordat!

1 comment:

Anonymous said...

good start