Saturday, November 11, 2006

TEMA

1. SPORTUL SI TELEVIZIUNEA
(PÂNĂ LA VACANŢĂ)
Sportul şi televiziunea sunt două fenomene sociale de masă care se alimentează reciproc. Nu întotdeauna ele au contribuit "prin exemple de bună practică" la educarea cetaţenilor şi la corecta lor informare. Deoarece încă de la vârste fragede aceste două fenomene pot influenţa viaţa şcolarului, consider că este o problemă de interes pentru voi, motiv pentru care vă invit sa conturaţi problema printr-un articol pe blogul propriu astfel:
 1. daţi-i un nume acţiunii;
 2. alcatuiţi în paralel o scurtă prezentare a SCOPULUI pe care-l are fiecare dintre cele doua activităţi în viaţa socială (scoala este o institutie a organizarii sociale);
 3. prezentati OBIECTIVELE pe care credeţi că le au
 4. prezentaţi METODELE de lucru folosite în atingerea scopurilor şi comentaţi-le;
 5. prezentaţi EFECTELE scontate (REZULTATELE preconizate) şi comentaţi-le ;
 6. PROPUNERI de îmbunătăţire a activităţii daca ea nu este prea bună prin efectele produse;
 7. precizaţi-vă permanent locul vostru (poziţia voastră) în toată această abordare.

(DUPĂ VACANŢĂ)
2. Presupunând că vi s-ar acorda un credit, alcătuiţi un proiect de îmbunătăţire a activităţii sportive în rândul elevilor din şcoala voastră parcurgând etapele:
 1. Alegeti titlul proiectului;
 2. Obiective generale ce şi le propune;
 3. Obiective specifice;
 4. Lista grupurilor ţintă şi numărul estimat de beneficiari direcţi şi indirecţi pe care-i are în vedere;
 5. Resurse materiale, umane şi de timp necesare;
 6. Activităţile principale;
 7. Realizarea campaniei de sensibilizare şi informare a opiniei publice;
 8. Desfăşurarea propriuzisă;
 9. Evaluaţi costurile la care s-ar ridica desfăşurarea activităţilor propuse;
 10. Concluzii, discuţii.


3. Aveţi adresele web ale urmatoarelor servere dedicate gazduirii albumelor foto digitale:
http://www.fotothing.com
http://flickr.com
http://ringo.com
http://fotoshop.com/main.php
http://www.dropshots.com
http://www.webshots.com

Aveţi adresele web ale urmatoarelor servere dedicate gazduirii albumelor foto trimise de pe telefoanele mobile:
http://www.busythumbs.com/
http://phlog.net

Aveţi adresele web ale urmatoarelor servere dedicate gazduirii filmelor:
http://www.youtube.com
http://grouper.com/video/
http://www.edutopia.org/products/int.php

Alcatuiţi un album pe oricare din serverele dedicate artei fotografice şi organizaţi-l în aşa fel încât impactul vizionării lui să fie cel dorit.
Exemplu:Realizaţi un comentariu pe blogul vostru pe baza acestui exemplu.

No comments: