Monday, December 04, 2006

BIBLIOTECA VIRTUALA


Stiri

Servicii publice de bază furnizate prin intermediul mijloacelor electronice

Servicii privind accesul la biblioteci publice, precum:

 • consultarea cataloagelor,

 • întocmirea catalogului naţional virtual,

 • consultarea de cărţi sau publicaţii în format electronic;

 1. Înscrierea în diferite forme de învăţământ, în special învăţământul liceal şi superior;

 • completarea şi transmiterea electronică a cererilor de înscriere şi

 • completarea documentelor;

 1. Declararea, notificarea şi efectuarea de plăţi prin intermediul mijloacelor electronice privind taxele şi impozitele datorate de către persoane fizice şi juridice la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic pentru asigurări sociale de sănătate şi la bugetele locale;
 2. Servicii de căutare a unui loc de muncă prin intermediul agenţiilor de ocupare a forţei de muncă, precum: evidenţa locurilor de muncă, evidenţa şomerilor, completarea cererilor pentru găsirea unui loc de muncă, notificarea cu privire la locurile de muncă disponibile;
 3. Servicii privind obţinerea de autorizaţii sau certificate, precum: completarea cererilor pentru obţinerea certificatelor de urbanism, obţinerea autorizaţiilor de construcţie sau de desfiinţare, completarea şi transmiterea electronică a documentelor necesare eliberării autorizaţiilor şi certificatelor, efectuarea de plăţi prin intermediul mijloacelor electronice de plată, programarea în vederea eliberării autorizaţiilor sau a certificatelor;
 4. Servicii privind obţinerea de licenţe de funcţionare, precum: completarea cererilor pentru obţinerea de licenţe, completarea şi transmiterea electronică a documentelor necesare eliberării licenţelor, efectuarea de plăţi prin intermediul mijloacelor electronice de plată, programarea în vederea eliberării licenţelor;
 5. Servicii privind obţinerea de permise legate de mediu, precum: completarea cererilor pentru obţinerea permiselor legate de mediu, efectuarea de plăţi prin intermediul mijloacelor electronice de plată;
 6. Servicii privind achiziţiile publice efectuate prin mijloace electronice, inclusiv efectuarea de plăţi prin mijloace electronice de plată;
 7. Servicii privind înregistrarea unui comerciant sau efectuarea de menţiuni în Registrul Comerţului, precum: transmiterea cererii de înregistrare în Registrul Comerţului, transmiterea electronică a statutului, a contractului de societate sau a altor documente, rezervarea denumirii, programarea în vederea eliberării autorizaţiilor legale;
 8. Servicii în legătură cu evidenţa informatizată a persoanei, precum: completarea cererilor de eliberare a paşapoartelor, cărţilor de identitate şi a permiselor de conducere, notificarea schimbării domiciliului sau reşedinţei, transmiterea electronică a documentelor, efectuarea de plăţi prin intermediul mijloacelor electronice de plată, programarea în vederea eliberării unor astfel de documente, declararea furtului sau pierderii unor astfel de documente, urmărirea soluţionării reclamaţiilor, publicarea listelor de documente pierdute;
 9. Servicii în legătură cu înregistrarea vehiculelor auto, precum: notificarea cu privire la achiziţionarea unui nou vehicul, rezervarea opţională a numărului de înmatriculare, completarea formularelor necesare în vederea înmatriculării, programarea în vederea înmatriculării şi prezentării documentelor doveditoare;
 10. Servicii de sănătate publică, precum: informaţii interactive cu privire la disponibilitatea serviciilor din unităţi medicale, efectuarea de programări pentru servicii medicale, efectuarea de plăţi pentru serviciile medicale prin intermediul mijloacelor electronice de plată;

 11. Servicii privind colectarea de date statistice de către Institutul Naţional de Statistică, în special notificări cu privire la demararea anchetelor statistice, completări de chestionare în format electronic, verificarea corelaţiilor în timp real şi notificarea în caz de erori, agregarea, procesarea şi publicarea datelor;
 12. Servicii privind înregistrarea unei asociaţii sau fundaţii, precum: cererea de rezervare a denumirii, consultarea Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, efectuarea de plăţi prin intermediul mijloacelor electronice de plată;
 13. Servicii privind declaraţiile vamale, precum: întocmirea şi transmiterea declaraţiilor vamale, efectuarea de plăţi pentru taxele şi comisioanele în vamă prin mijloace electronice de plată;
 14. Servicii privind consultarea şi eliberarea propriului cazier fiscal;
 15. Servicii de consultare a Monitorului Oficial al României.

Serviciile de bază de tip e-business

Servicii privind accesul direct la Internet;

Servicii referitoare la distribuirea de informaţii prin intermediul Internetului;

Servicii referitoare la distribuirea de produse prin intermediul Internetului;

Servicii legate de primirea, respectiv confirmarea unor comenzi prin intermediul Internetului;

Servicii de efectuare a plăţilor pe Internet;

Servicii de primire a plăţilor prin Internet;

Servicii legate de oferirea unei game variate de produse şi servicii prin Internet, precum şi disponibilitatea non-stop a acestora ;

E-logistics; E-contractare; E-negociere; E-licitaţii; E-market place.

10/2/2006 | Scolile din Romania au “profesori europeni”
Concursul Profesor European si-a desemnat castigatorii. Ei sunt: Veronica Leahu si Vasilica Carp din judetul Brasov, Gabriela Aungurencei din Suceava si Adriana Costea din Sibiu. Proiectele intrate în concurs au demonstrat ca profesorii din România pot contribui cu succes la promovarea strategiilor si metodelor de predare activa si la dezvoltarea interesului elevilor pentru cunoasterea si întelegerea valorilor europene.
Citeste mai mult.

5/30/2006 | Prelungirea termenului limita de inscriere la concurs
Termenul limita de trimitere a fiselor de inscriere in concurs se prelungeste pina la 30 iunie 2006. Astfel, odata cu proiectele, profesorii care doresc sa participe vor trimite si fisele de inscriere completate.
Concursul "Profesor european" se adreseaza profesorilor de educatie/cultura civica pentru ciclul gimnazial, invitati sa propuna proiecte de lectii care sa aduca in scoala, pe intelesul copiilor, valorile europene. Citeste mai mult.
High School Civic Education

Pentru consursul “Profesor European” valorile mentionate se vor trata in cadrul celor 4 seturi tematice, dupa cum urmeaza:

VALORI SI ATITUDINI

Valori - SETUL I - Cetatenie europeana - Sa fii cetatean al Uniunii Europene
- Egalitate si discriminare
- Libertate si demnitate umana
- Diversitatea( culturala, etnica, de rasa, de credinta)
- Pace
- Toleranta
- Participare si responsabilitate

Valori - SETUL II - Mass-media si opinia publica/ Presa a IV-a putere in stat
- Libertatea de expresie
- Libertatea opiniilor
- Libertate si responsabilitate
- Adevarul
- Diversitate (informatiilor, opiniilor, canalelor media)
- Libertatea de constiinta

Valori - SETUL III - Complexitatea identitatii personale
- Toleranta
- Unitate
- Solidaritate
- Drepturile omului
- Diversitate

Valori - SETUL IV- Statul national in Uniunea Europeana
- Rezolvarea pasnica a conflictelor, colaborare
- Solidaritate, coeziune economica si prosperitate
- Pluralism si democratie
- Domnia legii
- Egalitate in fata legii
- Unitate in diversitate, pastrarea identitatii fiecarei natiuni)

Link-uri utile pentru derularea activitatilor de educatie civica:

CIRCLE (The Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement) promotes research on the civic and political engagement of Americans between the ages of 15 and 25. Although CIRCLE conducts and funds research, not practice, the projects that we support have practical implications for those who work to increase young people's engagement in politics and civic life. CIRCLE is also a clearinghouse for relevant information and scholarship. CIRCLE was founded in 2001 with a generous grant from The Pew Charitable Trusts and is now also funded by Carnegie Corporation of New York. It is based in the University of Maryland's School of Public Policy.
http://www.civicyouth.org/research/areas/hs_civic.htm


Community Participation
CIRCLE
http://www.civicyouth.org/research/areas/comm_partic.htm

Higher Education
CIRCLE
http://www.civicyouth.org/research/areas/higher_ed.htm


Concepts of Citizenship
CIRCLE
http://www.civicyouth.org/research/areas/concept_citizen.htm


No comments: