Thursday, March 29, 2007

TEME PENTRU ATESTAT - 2007

PROPUNERI TEME ATESTAT PROFESIONAL
BIBLIOTECAR – DOCUMENTARIST


1. Modalităţi de popularizare a cărţii în biblioteca şcolară.
2. Managementul achiziţiei – componentă de bază a managementului structurii documentare.
3. Probleme ale îndrumării lecturii elevilor.
4. Arta de a citi, de a te informa şi de a educa în biblioteca şcolară.
5. Rolul bibliotecii şcolare în educaţia intelectuală a elevilor.
6. Comunicarea colecţiilor.
7. Noile tehnologii ale comunicării şi informaţiei.
8. Modalităţi de stimulare a lecturii elevilor.
9. Circuitul cărţii în biblioteca şcolară.
10. Bibliografia în activitatea de informare documentară.
11. Creşterea şi dezvoltarea colecţiilor.
12. Informarea şi documentarea în bibliotecă.
13. Aportul lecturii în aprofundarea cunoştinţelor şi în dezvoltarea personalităţii elevilor.
14. În biblioteca şcolară elevii sunt învăţaţi cum să înveţe.
15. Controlul lecturii.
16. Manifestări cultural-artistice desfăşurate de bibliotecar.
17. Cartea, un călător milenar. Istoria cărţii şi a tiparului.
18. Organizarea bibliotecilor şcolare.
19. Munca intelectuală a elevului în bibliotecă.
20. Biblioteca şcolară – un sistem de servicii în sprijinul utilizatorilor.
21. Eficientizarea şi rentabilizarea activităţii de informare şi documentare în bibliotecile şcolare.


Director,
Prof. Mihaela Ungureanu

1 comment:

Anonymous said...

buna ... sunt eleva in clasa a 12-a iar profilul meu este de biblioteconomie . Problema e ca am un atestat de facut cu tema "evidenta colectiilor din biblioteca" si nu prea gasesc niciunde materialul necesar pentru ca atestatul meu trebuie facut in 50 de pagini. Va rog daca puteti sa ma ajutati chiar si cu informatii marute